POLITYKA PRYWATNOŚCI

Europejski Boutique Hotel dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były
z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”).W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem ze strony internetowej https://www.hoteleuropejski.radom.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Konrada Kaliszczaka pod firmą „CARINA” Konrad Kaliszczak, ul. Słowackiego 11, 26-600 Radom, NIP: 7960135346, działającego pod szyldem Europejski Boutique Hotel, tel. 48 340 00 21.

Kontakt użytkownika z ADO, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą kontaktu e-mail: info@hoteleuropejski.radom.pl

najważniejsze informacje

Składając rezerwację, kontaktując się z nami przez stronę internetową, e-mailowo lub telefonicznie, składając reklamację, odstępując od umowy, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.
Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Europejski Boutique Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych. Celem przetwarzania tych danych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług na życzenie Gościa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży wystawieniem faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

Ponadto dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Europejskim Boutique Hotelu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona żywotnych interesów, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w związku z dobrowolnie podanymi preferencjami dotyczącymi pobytu lub świadczonych usług. Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować dane wrażliwe jak preferencje żywieniowe czy informacje o stanie zdrowia, przy czym dane mogą być podawane wyłącznie dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Europejski Boutique Hotel przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa.

Europejski Boutique Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;
 • firmom świadczącym usługi hostingowe ( skrzynka mailowa, strona internetowa)
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w sytuacji zaistnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe:

 • pozyskane w związku z zainicjowanym kontaktem mailowym w celu realizacji umowy
 • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte chyba , że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa, można uzyskać informacje w Recepcji.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).